علاوه بر اينكه هنوز شهريه ي دانشگاهو ندادم،

 

كيف و كفش و شلوار و لوازم آرايش هم بايد بخرم :/

ارديبهشت هم نمايشگاه كتابه و كلي كتاب هس كه دوس دارم بخرم

موجودي كيفم 20 هزار تومنه و نتمم داره تموم ميشه

و اين باعث ميشه اصلا نخوام از جام پاشم :))