اوريتينگ

زمان ميرفت ولي تموم نميشد درد!

 


ادامه نوشته
امتیاز:
 

احمق

من بخاطر همه ي كسايي كه برام مهمن از خودم گذشتم

 

ولي هيچوقت هيچكي نفهميد منو


ادامه نوشته
امتیاز:
 

خسته

همش بحث و دعوا

 

خسته شدم ديگه مخم گاييده شد

اه گوه تو همچي😭😭


ادامه نوشته
امتیاز:
 

چت

با اينكه ميدونم طوفان در راهه ولي

 

از حرفايي كه ديشب شنيدم خيلي حالم خوبه!

خيليييي :)))))


ادامه نوشته
امتیاز:
 

كراش

عاغا امشب استاد داداشمو ديدم

 

چقدرررر صورتش بانمك و خوشگل بود *___*

وقتي ميخنديد هزار برابر خوشگلتر ميشد

با اينكه اجزاي صورتش مدل خاصي نداشت ولي روهم رفته

خيلي چهره ي تو دل برويي داشت

موهاش مشكي،لخت و نسبتا بلند بود،پوست سفيد

لباي قلوه اي خيلي ناز و چشاي درشت و

بيني اي كوچولو:))

از صدا و حركاتشم نگم ديگه اصن عوف *__*


ادامه نوشته
امتیاز:
 

حرف

پره حرفم ولي ميگم بزنم كه چي؟

 

حتي اينجا هم نميتونم حرفايي كه ميخوامو بنويسم

انگار كه جاشون همونجاس

تو دلم!

+ بيزارم از اينهمه غمگين بودناي هميشگي:))))


ادامه نوشته
امتیاز:
 

مردگي

+بعد مدتها بالاخره تونستم گريه كنم امشب!

 


ادامه نوشته
امتیاز:
 

هعي

هميشه ازينكه سياست ندارم ضربه خوردم و دارم ميخورم

 

خيلي حس بديه وقتي قدرتو نميدونن

بابت همون چارتا ويژگي و اخلاق خوبم كه داري از خودت بدت مياد

و پشيمون ميشي از خوب بودنت:)

+ اگه امروز نياد ميرينم بهش *_*


ادامه نوشته
امتیاز:
 

مانع

همش ميپرسيد خب بگو گيرت كجاس؟

 

ميفهميدم كه مغزش داره ميپوكه!سرتاپاش شكل علامت سوال شده بود :)

اما نميتونستم بگم اوضاع از چه قراره!

حدودا سه ساعت باهام حرف زد و سعي كرد بتركونه با حرفاش.اسمشو گزاشتم آقاي انگيزه

تو تمام اين مدت فقط سه چهار كلمه حرف زدم.اره،نه،درسته،بله

بزرگترين مشكل حاجيه!! اين چيزي نيس كه بشه گفتش!

يه مشكل شخصي كه حل شدني هم نيس

نميدونم چطور به حاجي بفهمونم كه داره مانع پيشرفتم ميشه ×_×


ادامه نوشته
امتیاز:
 

روزمره هاي شخمي

شير تو اين خونه

 

شير تو اين خونواده

اصن روزي كه با اين جمله ها شروع نشه كه به شب نميرسه😏

دلم ميخواد در حالي كه همين بطري آب شيشه اي رو ميكوبم به ديوار

يني دقيقا ديوار بالاي سرت،داد بزنم و بگم

چرا بيخودي زندگي رو ازيني كه هس تخمي تر ميكنيد؟

براي هزارمين بار بهش حق ميدم كه فرار كرد از دستتون

براي هزارمين بار بهش تبريك ميگم بابت شجاعت و قدرت تصميم گيريش

گوه توتون چتونه آخه؟يروز بهتريناي رو زمينين يروز بايد اخم و تخمتونو جارو كرد از زمين😏

بهترين روزاي نوجوونيمو جوونيمو به گاي سگ دادين رفت


ادامه نوشته
امتیاز:
 
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]