لنتي

پشماااااااااام •_•

تقريبا به هرچي فكر ميكنم اتفاق ميفته

و مشكل اينجاس كه من اصلا مثبت انديش نيستم

بشدت منفي گرا و شير تو مخي ام :'(


ادامه نوشته
امتیاز:
 

جاني خودخواه

بش ميگم اگه ولت كنم؟؟

ميخنده ميگه مگه مسخره بازيه؟ اصن مگه دست خودته؟

ميگم ولي من ولت ميكنم!

ميگه منم ميام در خونتونو از جا ميكنم.اصن ميام آتيش ميزنم خونتونو

ديگي كه واسه من نجوشه ميخوام سر سگ توش بجوشه


ادامه نوشته
امتیاز:
 

حرصناك

يبار نشد من عصباني باشم اين نخنده بم >_

ادامه نوشته
امتیاز:
 

عن سگ پير آفريقايي تو اين زندگي T_T

اوني كه روش كراش داشتمو يادتونه؟

داره ميره از ايران T_T

يني بره اونجا داف خارجيا گازش ميگيرن؟

عرررررررر😭خودااااا😭تف تو اين زندگي😭

اصن من ديگه نميخوام برم دانشگا T_T

 


ادامه نوشته
امتیاز:
 

شت

انقد پوست لبمو كندم ديگه رسيده به گوشت

هيچ پوستي برا كندن نداره ديگه

دلم ميخواد لبمو ببرم بندازم جلو سگ بخوره انقد ك ميسوزه -__-


ادامه نوشته
امتیاز:
 

:(

چقد دلگير شد امروز وقتي انتخاب كردم ننويسم برات

چقد دلم ميخواست الان 16 سالم بود دوباره!

با همون دغدغه ها،با همون حسا :)))

چقد دلم تنگه برات...آخ كه چقد دلم تنگه برات...


ادامه نوشته
امتیاز:
 

('. .)

هر جانور كه باشد بگريزد از بلايي

من خود بلاي خويشم،از خود كجا گريزم؟


ادامه نوشته
امتیاز:
 

روزاي خيلي فاك فاكي

تخصص من ريدن تو زندگي خودمه

دلم نميخواد اصن راجبش بنويسم فعلا مخم گوزيده

مرسي كه حالمو پرسيدين با معرفتا :)))

+سجاد اون شب با اينكه حالم بد بود ولي پاره شدم از خنده با اون كامنتت مخصوصا جمله آخر D:


ادامه نوشته
امتیاز:
 

بدترين شب زندگيم

خدايا غلط كردم

اينبارم كمكم كن خواهش ميكنم...


ادامه نوشته
امتیاز:
 

يك من بريننده

حس ميكنم تا خرخره تو گوه گير كردم!

+ باز ريدم به همچي...


ادامه نوشته
امتیاز:
 
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]